Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2020

01.03.2022 00:00

V zmysle § 4, ods. 6 zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obec Zubák zverejňuje podiel vytriedenosti komunálnych odpadov za rok 2020.

Jedná sa o:  32,04 %

—————

Späť