Zisťovanie záujmu o vývoz kuchynského odpadu

14.05.2021 11:06
Obec Zubák zisťuje u svojich obyvateľov možný záujem o vývoz kuchynského odpadu z domácností.
Domácnosť, ktorá by mala záujem o takýto vývoz by obdržala od obce nádobu a bio vrecká na takýto odpad. Vývoz by prebiehal pravidelne každý štvrtok.
Pripomíname, že takýto odpad môžete bezplatne priniesť na zberný dvor, kde je umiestnená nádoba na to určená.
Záujem o pravidelný zber kuchynského odpadu z domácností prosím zasielajte na gelo@obeczubak.sk, prípadne na t.č. 0948097011 do 14.05.2021
Znížením váhy vyvezeného odpadu na skládku šetríme životné prostredie.

 

—————

Späť