Urbárske pozemkové spoločenstvo Zubák

Urbárske pozemkové spoločenstvo Zubák

 

Dátum vzniku : 16. 02. 2014 – schválenie zmluvy Valnou hromadou

Dátum podania na registráciu : 21. 02. 2014

Deň zápisu do registra : 04. 03. 2014

IČO : 42284431

DIČ : 8122307736

Bankové spojenie : VÚB banka, expozitúra Lednické Rovne

IBAN : SK770200 0000 0032 7036 0157

Číslo účtu : 3270360157 / 0200

 

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva Zubák :

Predseda spoločenstva :           Bednár Miroslav                       tel. 0911 151829

Tajomník :                                Paroha Pavol                            tel. 0944 160507

Pokladník :                               Kanderka Milan                         tel. 0907 252478

 

Dozorná rada :

Predseda dozornej rady :        Bc. Krchňávková Eva                  tel. 0903 581985

Člen dozornej rady :                Janošková Anna                   

Člen dozornej rady :                Jurák Jozef                

 

Odborný lesný hospodár :       Pleško Miloš

Zmluva UPS 2019 po oprave.docx