Novinky

01.03.2022 00:00

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2020

V zmysle § 4, ods. 6 zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obec Zubák zverejňuje podiel vytriedenosti...

—————

31.12.2021 12:06

Harmonogram vývozu odpadu

Na stránke odvoz-odpadu.eu/miesto/429-zubak je prehľadný kalendár vývozu odpadu v našej obci.   Je možnosť stiahnuť si aplikáciu do mobilného telefónu:  ANDROID:   APP STORE:      

—————

17.05.2021 17:00

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

   Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb. zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 17.05.2021  o  17,00  hod.  v zasadačke OcÚ, na ktoré Vás týmto pozýva.                ...

—————

14.05.2021 11:06

Zisťovanie záujmu o vývoz kuchynského odpadu

Obec Zubák zisťuje u svojich obyvateľov možný záujem o vývoz kuchynského odpadu z domácností. Domácnosť, ktorá by mala záujem o takýto vývoz by obdržala od obce nádobu a bio vrecká na takýto odpad. Vývoz by prebiehal pravidelne každý štvrtok. Pripomíname, že takýto odpad môžete...

—————

11.05.2021 08:00

Vývoz domového odpadu v mesiaci máj

Vývoz domového odpadu v mesiaci máj sa uskutoční dňa 11.05.2021 /utorok/    

—————

09.05.2021 07:00

Antigénové testovanie na Covid 19

Oznamujeme obyvateľom, že testovanie Ag testami sa počas tohto víkendu neuskutoční.

—————

03.05.2021 08:21

Označovanie zberných nádob na komunálny odpad

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 03.05.2021 do 05.05.2021 bude prebiehať označovanie zberných nádob na komunálny odpad. Žiadame obyvateľov, aby v danom čase sprístupnili nádoby. Od nasledujúceho vývozu, ktorý sa bude konať dňa 11.05.2021 budú vyvážané výhradne iba nádoby označené nálepkou...

—————

03.05.2021 00:00

Odpočet spotrebovanej vody

Oznamujeme občanom napojeným na obecný vodovod, že u nich budú v dňoch 03.05 do 05.05. 2021 v čase od 08:00h do 15:00h vykonávané odpočty stavu vodomerov.    Žiadame občanov, aby zo šachty boli odstránené všetky cudzie predmety, čím urýchlia odpočet. Žiadame občanov, aby sprístupnili...

—————

02.05.2021 11:30

Farské oznamy

5. veľkonočná nedeľa, rok B 2. mája 2021 Pondelok: Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok Utorok: Sv. Floriána, mučeníka Budúca nedeľa: 6. veľkonočná nedeľa, rok B Rozpis sv....

—————

26.04.2021 00:00

Zber plastov, jedlých olejov, tukov a papiera

      Obecný úrad oznamuje občanom, že zber plastov, jedlých olejov, tukov a papiera sa uskutoční dňa 26.04.2021, t.j. v pondelok. Žiadame občanov, aby si vrecia s plastami  a nádobami s jedlými olejmi a tukmi vyložili v pondelok ráno pred brány svojích rodinných...

—————

21.04.2021 08:00

Zber elektronického odpadu

Oznamujeme občanom, že dňa 21.4.2021 /streda/ bude prebiehať zber elektronického odpadu a použitých tonerov. Žiadame občanov, aby staré spotrebiče pripravili k bránam rodinných domov.

—————

08.04.2021 08:20

Nový systém odpadového hospodárstva

Na sklonku roka 2020 bola obci doručená výpoveď zmluvy od spoločnosti Marius Pedersen s.r.o, ktorá v našej obci zabezpečovala vývoz triedených zložiek komunálneho odpadu ku dňu 1.4.2021. Vzhľadom na skutočnosť, že takáto výpoveď bola doručená aj iným obciam Púchovského okresu, začali sme so...

—————