Úradná tabuľa

Zmluva: Dohoda o vyplňovacom práve.pdf (1664536)

Doba zverejnenia: natrvalo

V Zubáku, dňa 18.02.2021

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

 

 

 

Zmluva: Úverová zmluva.pdf (19738539)

Doba zverejnenia: natrvalo

V Zubáku, dňa 18.02.2021

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

 

Zmluva: Zmluva o dielo.pdf

Doba zverejnenia: natrvalo

V Zubáku, dňa 20.01.2021

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

 

 

 

Zmluva: Zmluva stavebný dozor.pdf

Doba zverejnenia: natrvalo

V Zubáku, dňa 06.12.2020

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

 

Dohoda č. 20-11-010-023

Doba zverejnenia: natrvalo

V Zubáku, dňa 10.11.2020

 

Dohoda č. 20-11-012-033

Doba zverejnenia: natrvalo

V Zubáku, dňa 10.11.2020

 

Oznámenie : Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 

Doba zverejnenia: 12.03. - 27.3.2020

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

 

 

V Zubáku, dňa 12.03.2020

 

Kúpna zmluva : Kúpna zmluva - p. Martis-Zubák.pdf

Doba zverejnenia: 05.02. - natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

 

 

V Zubáku, dňa 06.02.2020

 

Kúpna zmluva : Kúpna zmluva Zuzík Zuzíková.pdf

Doba zverejnenia: 29.01. - natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

V Zubáku, dňa 29.01.2020

 

Zmluva o poskytnutí služieb
Doba zverejnenia:  natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

V Zubáku, dňa 04.10.2019

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074TN220108 + dodatok č.1 a 2.
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 074TN220108 - text.pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074TN220108 - text.pdf

Doba zverejnenia:  natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

V Zubáku, dňa 30.07.2019

 

 

Kúpna mluva: Zmluva Janoško.pdf

Doba zverejnenia: natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

V Zubáku, dňa 22.06.2018

 

Darovacia mluva: Babusiakova.pdf

Doba zverejnenia: natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

V Zubáku, dňa 12.04.2018

 

Darovacia mluva: Galvanika.pdf

Doba zverejnenia: natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

V Zubáku, dňa 12.04.2018

 

Darovacia mluva: TJ Partizán Zubák.pdf

Doba zverejnenia: natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

V Zubáku, dňa 12.04.2018

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Vyzva.pdf

 

 

Darovacia mluva: Darovacia zmluva - ASFA - KDK.pdf

Doba zverejnenia: natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

V Zubáku, dňa 02.11.2017

 

Darovacia mluva: Darovacia zmluva - HD-Drill.pdf

Doba zverejnenia: natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

V Zubáku, dňa 27.10.2017

 

Darovacia zmluva: Darovacia zmluva - Potecký Peter.pdf

Doba zverejnenia: natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

V Zubáku, dňa 01.08.2017

 

Uznanie dlhu a dohoda o splátkach: Uznanie dlhu a dohoda o splátkach.pdf

Doba zverejnenia: 12.12.2016 – 31.12.2016

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

Úradná tabuľa Obce Zubák pri Obecnom úrade v Zubáku.

V Zubáku, dňa 12.12.2016

 

Zmluva o dielo: Zmluva Markon studio.pdf

Doba zverejnenia: natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

Úradná tabuľa Obce Zubák pri Obecnom úrade v Zubáku.

V Zubáku, dňa 11.01.2016

 

Zámenná zmluva: Zámenná zmluva a dodatok č.1.pdf

Doba zverejnenia: 26.05.2017 – natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

Úradná tabuľa Obce Zubák pri Obecnom úrade v Zubáku.

V Zubáku, dňa 26.05.2017

 

 

 
 

 

       Pavol Gelo

                                                                 starosta obce